submenu

Op zoek naar onafhankelijke bestuurders - 24/10/2017

In het kader van het decreet deugdelijk bestuur moet vzw 'de Rand' zijn Raad van Bestuur herschikken. De organisatie zoekt daarom onafhankelijke bestuurders. Lees hier hoe je je kandidaat stelt.

Voortaan zal de Raad van Bestuur bestaan uit drie leden voorgedragen door de Vlaamse regering, twee leden voorgedragen door de provincie Vlaams-Brabant, een vertegenwoordiger van elk van de zeven gemeenschapscentra en zes onafhankelijke bestuurders. Naar die laatste zes is vzw ‘de Rand’ nu op zoek.

Heb je voeling met de specifieke situatie van de Vlaamse Rand rond Brussel en onderschrijf je de missie en de waarden van vzw ‘de Rand’? Dan kan je je kandidaat stellen voor deze functie. De Raad van Bestuur komt zeven maal per jaar samen. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt en bevordert het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel, met een bijzondere focus op de zes faciliteitengemeenten.

Daarvoor exploiteert de vzw zeven gemeenschapscentra, voert een actief taalpromotiebeleid, publiceert RandKrant en gemeenschapskranten, is partner in het documentatiecentrum Vlaamse Rand en coördineert het Gordelfestival.

Je kan je kandidaat stellen tot 9 januari 2018 door een motivatie en een beknopte CV te sturen naar info@derand.be t.a.v. de heer Hubert Lyben, voorzitter.

Meer info? Lees hier het vacaturebericht of contacteer algemeen directeur Eddy Frans (eddy.frans@derand.be).