submenu

Geen Oaktree in Jezus-Eik - 22/09/2017

GC de Bosuil ziet het Oaktree project niet zitten. Dien ook jij een bezwaarschrift in? Hier is alvast een voorbeeld:

GC de Bosuil ziet het Oaktree project niet zitten. Dien ook jij een bezwaarschrift in? Hier is alvast een voorbeeld:

 

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Oudergem

Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem

urbanisme@auderghem.irisnet.be

 

Vanwege de Programmeringscommissie van GC de Bosuil.

                                                                                                                                                                            

BEZWAARSCHRIFT:  tegen (dossier 16576 en 1171) aangaande de Bouwaanvraag ARH INVEST b.v.b.a., voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning voor het project “Les jardins d’Oaktree”, een gemengd dossier met betrekking tot het afslopen van een kantoorgebouw en 2 één-gezinswoningen het bouwen van wooneenheden zoals 190 parkeerplaatsen die op 2 ondergrondse niveaus verdeeld zijn, het aanleggen van private wegen in een groene zone, te Willerikesedreef 16; 20 en 22

met kadastrale ligging Afd. 2, sectie E nr 61 A3, 61 D3, 61 G3, 57 P3, 58 K2, 58 E2, 61 C3 straat: Willerieksedreef 16, 20, 22

De ruimte situeert zich in het Gewestelijke bestemmingsplan B.B.R.B.H.G. van 03/05/2001: typisch woongebied en groengebied, langsheen een structurerende ruimte.

 

Adres van het goed : Welriekendedreef 16, 20 en 22
Aard van de hoofdactiviteit : Huisvesting, hotel en kantoren

 

 

Geachte Heer Burgemeester en Schepenen,

 

GC de Bosuil is een gemeenschapscentrum van vzw “de Rand” gelegen in Jezus-Eik. Wij organiseren culturele en gemeenschapsvormende activiteiten voor elke Jezus-Eikenaar, en proberen op die manier het broze sociale weefsel in Jezus-Eik te versterken. Wij zijn dan ook nauw betrokken op de volledige gemeenschap van Jezus-Eik, en volgen onder meer heel het proces van het Masterplan Jezus-Eik op. De programmeringscommissie is het adviserende orgaan van het centrum bestaande uit 11 leden die actief zijn in de leefgemeenschap.

 

Deze aanvraag maakt ons sterk bezorgd. Daarom sturen wij dit bezwaarschrift. Dit bezwaar lijkt ons ontvankelijk, gezien het onderzoek loopt van 12 september 2017 tot 26 september 2017.  Bedankt alvast voor de ontvangst en het bevestigen van de ontvankelijkheid.

 

Algemeen gesteld getuigt dit project van een grootheidswaanzin die hier totaal niet op zijn plaats is, en mist elke vorm van gezond verstand op het gebied van ruimtelijke ordening. De bouwaanvraag vraagt een groot aantal uitzonderingen en regularisaties. Dat feit op zich bewijst reeds dat dit project niet thuis hoort op de gekozen locatie.

 

Op volgende vragen uit het onderzoek kunnen wij onmogelijk een positief antwoord geven:

 • Het plaatsen van hoogbouw.
 • Het toestaan van bouwwerken in private groene ruimte.
 • Het toestaan van nieuwe vrijstaande bouwwerken.
 • Het uitspringen van gevels, balkons, erkers, regenpijpen, …
 • Het afbreken van een woning uit 1932.
 • Een bestemmingswijziging naar kantoorgebouwen

 

 

Argumenten voor deze bezwaren zijn de volgende:

 

 1. 1.       Een nieuwe maar geïsoleerde site.

Als Gemeenschapscentrum proberen wij dagelijks het broze sociale weefsel in Jezus-Eik te versterken. Het is onze overtuiging dat de inrichting van publieke ruimte een zeer directe impact heeft op het sociale weefsel. Hoe de plannen nu voorleggen, zal men daar een nieuwe geïsoleerde site creëren die nauwelijks aansluiting kan vinden met de leefgemeenschap van Jezus-Eik.

 

Zeker wanneer de plannen zoals omschreven in het Masterplan gaan doorgaan (met o.a. de heraanleg van het Leonard Kruispunt en het verleggen van het op- en afrittencomplex van Jezus-Eik), komt de site helemaal geïsoleerd te liggen. Wij vragen ons af of de projectontwikkelaar op de hoogte is van deze plannen, en of hij/zij met deze kennis van zaken nog interesse heeft in de site. 

 

 1. 2.       Een slecht voorbeeld van ruimtelijke ordening en een absoluut tekort aan leefbaarheid:

Jezus-Eik heeft nood aan verdere ontwikkeling, maar niet op die locatie. Wil men komen tot een degelijke mobiliteit, tot een leefbare omgeving, kans tot een geslaagde sociale cohesie, tot een leefbare lokale economie, tot goed bereikbare diensten en winkels, … dan moeten nieuwe projecten in de eerste plaats gebouwd worden tussen de Brusselse Steenweg en de Witherendreef. Zo werd het ook aanbevolen de studiebureau Buur die het Masterplan Jezus-Eik hebben opgesteld.

 

Dit project houdt geen rekening met leefbaarheid voor zowel de nieuwe als de huidige inwoners. De bewoners van de nieuwe site moeten leven naast een autostrade (geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit, slechte mobiliteit, slechte toegankelijkheid, … ). Ook de leefbaarheid voor de huidige inwoners van Jezus-Eik zal er voor dezelfde redenen op achteruit gaan.

 

Een bestemmingswijziging om de bestaande woning om te bouwen tot een kleinschalig hotel zou wat ons betreft wel aanvaardbaar zijn.

 

 1. 3.       Het Zoniënwoud moet gekoesterd worden.

Het behoud van het Zoniënwoud lijkt ons een evidentie gezien de recente evoluties en intenties van verschillende overheden.

 • Het Zoniënwoud werd inmiddels erkend als Unesco wereld erfgoed.
 • De bosbeheerders van het Zoniënwoud zijn het over de grenzen van de gewesten heen, eens dat de randen van het Zoniënwoud die in het verleden werden ingepikt, terug moeten ingewonnen worden.
 • Zowel de Brusselse als de Vlaamse regering lopen achter op hun doelstellingen om verdwenen bossen te vervangen.

De technische plannen van het project maken gewag van een eigen waterzuiveringsinstallatie, maar het is onduidelijk of dit zal volstaan. De mogelijks negatieve impact hiervan op het Zoniënwoud is onaanvaardbaar.

 

 1. 4.       Technische uitwerking is ruim onvoldoende

Het dossier zoals voorgesteld op de informatievergadering, en zoals doorgestuurd na de vergadering is een lijvig technisch document. Het dossier was niet in het Nederlands beschikbaar. Gezien de beschikbare tijd en complexiteit van het dossier,  vragen wij ons af of hiermee de informatieplicht niet werd geschaad.

 

Maar zelf ondanks deze gebrekkige informatie, stellen wij enkele grove nalatigheden  vast, en zijn er verschillende vragen waarop wij geen antwoord krijgen. 

 • Er werd geen rekening gehouden met de voorschriften van Agentschap Wegen en Verkeer met betrekking tot het bouwen aan de rand van een autostrade.
 • Het is absoluut onduidelijk hoe de nutsvoorzieningen zullen georganiseerd worden?
 • Er is geen enkele studie gebeurd omtrent de impact op de verkeersstromen, en hoe deze best worden georganiseerd?
 • Het is onduidelijk hoe de parking voor bezoekers zal georganiseerd worden?
 • De mogelijkheden voor leveranciers om te laden en te lossen lijkt ons ruim onvoldoende?
 • De in- en uitgang van het gebouw lijkt ons niet in te passen op de bestaande verkeerssituatie?

 

 1. 5.       De impact op het huidige karakter van Jezus-Eik zal op onaanvaardbare wijzen worden aangepast.

Dit project kan onmogelijk een harmonieus geheel vormen met het bos ernaast, met de huidige kern van Jezus-Eik, met de wijk die ernaast ligt, met het kasteel dat er tegenover ligt, … De hoogte van de toren, de omvang van het gebouw en het geluidsscherm kunnen niet anders dan afsteken tegen het huidige karakter van Jezus-Eik.

 

 

Besluit:

Wij juichen nieuwe projecten toe, en zien hier een toekomst in voor Jezus-Eik. Maar nieuwe projecten moeten aansluiten met de bestaande keuzen inzake ruimtelijke planning, moeten een goeie kans bieden op een leefbare samenleving, mogen niet nodeloos groene zones innemen, en moeten afstemming vinden met de lokale realiteit. Dit project biedt daar in geen geval een goed antwoord op.

 

Wij hopen dat deze harde argumenten volstaan om de bevoegde overheden ervan te overtuigen dat dit project onmogelijk op die manier mag worden toegestaan. Daarnaast stellen wij de maatschappelijke meerwaarde van dit project sterk in vraag, al begrijpen we dat dit moeilijk juridisch afdwingbaar is. Wij kunnen ons niet ontdoen van het idee dat dit project enkel en alleen is ingegeven door financiële overwegingen. Het willen inplanten van bureauruimtes is hiervan het beste bewijs. Overijse, Diegem, Zaventem, Oudergem, … staan vol met lege kantoorgebouwen. De leegstand in Brussel is dermate groot dat men kantoorruimtes ombouwt naar appartementen.  Is het niet hoogtijd dat overheden zich beter kunnen wapenen, en bouwpromotoren ertoe kunnen verplichten de maatschappelijke meerwaarde van grote projecten te bewijzen.

 

Wij laken ook elk gemis aan overleg tussen de projectontwikkelaar en de lokale overheid. Hoe kan een project van deze omvang een meerwaarde betekenen voor een samenleving als de lokale context op geen enkele wijze werd bevraagd.

 

Al deze argumenten illustreren overduidelijk het absolute gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Met veel vertrouwen in de bevoegde overheden kijken wij uit naar een negatieve beoordeling van dit dossier. 

 

Met de meeste hoogachting,

 

Roger Hemeleers

Voorzitter van de programmeringscommissie van GC de Bosuil