submenu

Vzw ‘de Rand’ viert 20 jaar - interview met Eddy Frans - 01/12/2016

Een verbindende rol spelen

Vzw ‘de Rand’ bestaat 20 jaar. De vzw is in de loop van die jaren uitgegroeid tot een organisatie die niet meer weg te denken is in de Vlaamse Rand als het aankomt op de ondersteuning van het Nederlandstalige karakter in de regio. We blikken terug én vooruit met directeur Eddy Frans.

‘Ik denk dat we best trots op ons werk mogen zijn als we terugkijken op die twee decennia’, zegt Eddy Frans. ‘Vzw ‘de Rand’ is in twintig jaar uitgegroeid tot een organisatie met 65 werknemers. Het zijn die werknemers die de grootste toegevoegde waarde betekenen van de vzw. Dankzij hen heeft ‘de Rand’ zich kunnen ontwikkelen tot wat we nu zijn.’ Vzw ‘de Rand’ werd in december 1996 bij decreet opgericht en schoot begin 1997 echt uit de startblokken. ‘In de beginjaren bestond onze taak er enkel uit de zes bestaande gemeenschapscentra in Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Jezus-Eik, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode te beheren. Toen waren die centra in de eerste plaats plekken waar de Vlamingen zich verenigden. In de loop der jaren kwam de Muse in Drogenbos erbij en hebben we geprobeerd om van die zeven centra open huizen te maken, waar iedereen welkom is en waar we mensen met elkaar proberen te verbinden via allerlei activiteiten en initiatieven. Zo kreeg vzw ‘de Rand’ zijn verbindende karakter.’
 

Publicaties
 

Vanaf 2000 legde vzw ‘de Rand’ zich ook toe op informeren. ‘Toen zijn we gestart met de gemeenschapskranten in elk van de faciliteitengemeenten. Ons doel was en is om de inwoners op een objectieve én boeiende manier te informeren over het reilen en zeilen in hun gemeente en ook de verenigingen hun aanbod kenbaar te laten maken’, aldus Eddy Frans. ‘Twee jaar later, in 2002, kwam ook RandKrant onder onze vleugels, een gratis maandblad voor de hele Vlaamse Rand. Daarin brengen we nieuws, maatschappelijke, politieke en sociaal-economische reportages over de streek en interviews met bekende en minder bekende inwoners.’
 

Taalpromotie
 

In 2006 kreeg vzw ‘de Rand’ er een nieuwe uitdaging bij. En wat voor één. ‘We kregen toen van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant middelen om aan taalpromotie te doen. Dat was totaal nieuw. We wilden voor anderstaligen oefenkansen creëren op allerlei domeinen, zodat ze het Nederlands niet enkel in hun cursus Nederlands konden gebruiken. In die taalpromotie hebben we in de loop der jaren heel wat expertise opgebouwd. Er werden initiatieven opgestart zoals Café Combinne, de taalateliers voor anderstalige kinderen, Bijt in je vrije tijd, woorden- en pictogrammenboekjes voor anderstaligen, noem maar op. Intussen bieden we ook al een hele tijd ondersteuning aan verschillende gemeenten in de Vlaamse Rand. Onder meer gemeentelijke integratiediensten en verenigingen kunnen een beroep doen op ons voor informatie en hulp bij het ontwikkelen van initiatieven rond taalpromotie.’
 

Documentatiecentrum
 

‘De Vlaamse Rand ontwikkelde zich de voorbije twintig jaar razendsnel op heel wat vlakken’, zegt Eddy Frans. ‘De bevolking is bijvoorbeeld veel internationaler geworden. En dat heeft gevolgen voor de gemeenten en het beleid dat ze voeren. Vanuit die gemeenten en ook op aansturen van onze toenmalige voorzitter Luc Deconinck werd daarom in 2007 het documentatiecentrum Vlaamse Rand opgericht. Dat centrum bouwde een website uit waarop je statistieken, wetenschappelijke studies en beleidsdocumenten vindt van de 19 randgemeenten. Iedereen die informatie zoekt over bijvoorbeeld taalwetgeving, sociaal-economische of demografische evoluties, onderwijs of mobiliteit in de Vlaamse Rand kan terecht op www.docu.vlaamserand.be.
 

Gordelfestival
 

Sinds 2013 staat vzw ‘de Rand’ ook in voor de coördinatie van het Gordelfestival. ‘Samen met heel wat partners leiden we nu al vier jaar de organisatie van het sportieve en culturele evenement in goede banen’, vertelt Eddy Frans. ‘Het Gordelfestival, de gemeenschapscentra, onze tijdschriften, de taalpromotie en het documentatiecentrum zijn in die twintig jaar de vijf domeinen waarin we expertise opbouwden. Daar komt ook nog bij dat we in een aantal faciliteitengemeenten het opstellen van de jeugden sportbeleidsplannen onder onze hoede hebben genomen. Zo konden we voorkomen dat de verenigingen in die gemeenten waar het lokale bestuur dat zelf niet deed, hun Vlaamse subsidies zouden verliezen.’
 

Verbindende factor
 

‘Het ondersteunen van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand is in die twintig jaar de rode draad geweest’, meent Eddy Frans. ‘Maar de manier waarop we dat deden is wel flink geëvolueerd. In de eerste jaren van ons bestaan heerste er in de regio bij Frans- en anderstaligen nog vaak grote scepsis en soms zelfs vijandigheid tegenover het Nederlands. We hebben geprobeerd om die tendens om te buigen, ook door ons anders te gaan opstellen. We nodigen anderstaligen nu uit om met ons kennis te maken en hen zo naar het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur te leiden. Vzw ‘de Rand’ wil ook in de toekomst een trait-d’union zijn. Een verbindende trait-d’union zijn. Een verbindende factor tussen gemeenschapscentra, cultuurcentra en gemeentebesturen, tussen professionelen en vrijwilligers, tussen iedereen die bezig is met de promotie van het Nederlands. We willen die sleutelrol ook de komende jaren blijven spelen in de leuke en uitdagende regio die de Vlaamse Rand is.’


Tina Deneyer
(Uit: de zandloper, december 2016)