submenu

Betekent een buitenechtelijke relatie het einde van een koppel? - Conferentie

Betekent een buitenechtelijke relatie het einde van een koppel? Iv Psalti en Yvon Dallaire houden er diverse meningen op na.

Deze 2 sprekers geven hun visie op relaties in hun moedertaal, het Frans. Waar nodig zal de organisator vertalen.

Daar waar Yvon Dallaire het belang van trouw binnen het koppel onderstreept, stelt Iv Psalti zich de vraag of ontrouw noodzakelijkerwijze het einde van het koppel betekent.

De auteurs gaan samen in gesprek over:
•    De ontdekking van ontrouw bij de partner
•    De verschillende categorieën van ontrouw
•    Illusies over ‘trouw zijn’ aan elkaar
•    Ontrouw, een gezinszaak
•    Therapie bij ontrouw
•    Het belang van seksualiteit voor een gelukkig koppel
•    Is meervoudige liefde de toekomst?

Conferentie op 5 juni 2018 van 20.00 uur tot 22.30 uur

Prijs : 25 euros per persoon
Organisatie en initiatief : 
Marjan van Domburg, Erkend Familiaal Bemiddelaar, +32 473 74 12 45, marjancolsvandomburg@gmail.com


  • Iv Psalti, Belg, is Dr in de Biomedische Wetenschappen, Klinisch seksuoloog, koppeltherapeut, schrijver, gastspreker, docent, TV & Radio berichtgever: http://www.sexualitepositive.com
  • Yvon Dallaire, Canadees, is psycholoog gespecialiseerd in koppeltherapie, schrijver, gastspreker, docent en berichtgever : http://yvondallaire.com

Signeersessie van de auteurs na de conferentie.

datum

praktische info

adres

GC de Bosuil
Witherendreef 1
3090 Overijse

prijs

  • Voorverkoop: 25 euro